Mặt bằng tổng thể và chi tiết từng căn hộ TNR The Gold View

MẶT BẰNG TỔNG THỂ THE GOLD VIEW

The Gold View gồm 2 tháp A và B:

 Tháp A: 33 tầng + 2 tầng hầm

 Tháp B: 27 tầng + 2 tầng hầm

MẶT BẰNG BLOCK A TẦNG 6

MẶT BẰNG BLOCK A TẦNG 7 - 24

MẶT BẰNG BLOCK A TẦNG 25 - 33

MẶT BẰNG BLOCK B

CÁC LOẠI MẶT BẰNG CĂN HỘ

– Diện tích căn hộ The Gold View Tháp A:
+ Loại 1 phòng ngủ: DT tim tường: 50m2 – 65.5m2, DT Thông thủy: 46.3m2 – 61.1m2
+ Loại 2 phòng ngủ: DT tim tường: 70.6m2 – 93.9m2 , DT thông thủy: 65.7m2 – 87.2m2
+ Loại 3 phòng ngủ: DT tim tường: 100.1m2 – 133.2m2 , DT thông thủy: 93.1m2 – 124.5m2

– Diện tích căn hộ The Gold View Tháp B:
+ Loại 2 phòng ngủ: DT tim tường: 63.1m2 – 81.9m2, DT thông thủy: 58.6m2 – 75.9m2
+ Loại 3 phòng ngủ: DT tim tường 114.3m2 – 119.2m2, DT thông thủy: 106.2m2 – 110.1m2

 Căn hộ 1 phòng ngủ

Căn hộ 2 Phòng ngủ

Căn hộ 3 Phòng ngủ

Bấm gọi Bấm gọi 0938.11.93.98
Nhận báo giá